نیتالا

کسب و کار نیتالا در مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده و دارای نماد اعتماد الكترونیكی می باشد و سوابق عملکرد کسب و کار به شرح ذیل است:

‘ مغایرت از دستورالعمل ‘

سطح سوم : 0
سطح دوم : 1
سطح اول : 0

‘ سوابق پاسخگویی به شکایات ‘

تعداد شکایات پاسخ داده نشده : 0
تعداد تاخیر در پاسخ دهی : 0

‘ سابقه فعالیت / تجربه ‘

سابقه کسب و کار : 10 ماه

 

برای دیدن اطلاعات کامل نیتالا در سایت نماد اعتماد الکترونیک کسب و کار های مجازی ایران روی تصویر نماد اعتماد کلیک کنید .

نماد الکترونیک نیتالا